PŘEDVOLEBNÍ SERIÁL ROZHOVORŮ DENÍKU

Zlínský kraj OE Administrativně složité a korupční prostředí a také vzdálenost od Prahy komplikují rozvoj podnikání ve Zlínském kraji. Tvrdí to současný senátor Jiří Čunek, který za KDU-ČSL kandiduje na pozici hejtmana.

            V rozhovoru pro Deník se kriticky vyjádřil k nevyužité průmyslové zóně v Holešově a svého politického konkurenta Libora Lukáše kvůli jejímu vzniku rozhodně nešetří.

 

* Co uděláte pro to, aby do holešovské zóny vstoupili investoři?

            Nejprve se musíme dopátrat pravdivých informací, v čem jsme omezeni kvůli nehoráznému umístění zóny nad jezerem pitné vody. Bývalý majitel letiště vydělal cca 580 milionů, kraj zatím prodělal 1,6 miliardy korun a podle sdělení otce této šílené transakce náměstka Lukáše až 400 milionů to ještě stát bude. Že proděláme, to je jisté. Udělám vše, abychom neprodělávali více.

 

* Jak zařídíte, aby se zvýšila zaměstnanost v obcích, které dlouhodobě bojují s velkým počtem lidí bez práce?

            Za prvé zvýšením dopravní dostupnosti podporou jak integrovaného systému, tak kvalitou komunikací. Máme také připraven program z peněz Evropské unie, který umožní zaměstnávat lidi počítačově gramotné doma. Připravujeme podporu malých a středních podnikatelů, aby jejich rozvojem přibylo pracovních příležitostí.

 

* Co je podle vás největší překážka komplikující podnikání ve Zlínském kraji a jak ji hodláte odstranit?

            Překážkou je vzdálenost od Prahy a administrativně složité a korupční prostředí. Takže bychom měli pokračovat ve výstavbě silnice R49 a u ostatních komunikací zlepšit jejich dostupnost. Nebudeme utápět peníze v nesmyslných projektech, na nichž vydělávají jen jedinci, například zóna Holešov, ale zajistíme stejné příležitosti pro podnikatele. Novelami zákonů chceme změnit admistrativně nesmyslné obtěžování občanů.

 

* Jakou formou hodláte vypsat krajské veřejné zakázky, abyste podpořili podnikatele v regionu?

            Zveřejňování zakázek řeší zákon. Klíčem k zakázce je však informace. Subjekty z našeho kraje budou mít bez porušení zákona speciální servis potřebných informací.

 

* Představte si, že byste přišel o práci. Dokázal byste vyžít ze sedmitisícové podpory? Jakou byste si vybral rekvalifikaci?

            Ztráta zaměstnání může vlivem vnějších okolností postihnout každého, i mě. Je mi 53 let a vždy jsem vyžil z toho, co mám, a nehodlám to měnit. Vybral bych si takovou rekvalifikaci, abych se na trhu práce uplatnil.

 

* Co uděláte pro to, aby se v pohraničí snížila kriminalita?

            Už jsem jako senátor vyzval policejního prezidenta Červíčka k nastavení stejných podmínek počtu policistů jako v jiných krajích. Chci to prosadit.

 

* Lze udělat něco pro to, aby se ve Zlíně snížily ceny nemovitostí i služeb? Přece jen jsou jedny z nejvyšších v ČR. Příjmy obyvatel jim přitom neodpovídají.

            Jde to pouze uvolněním výstavby v územním plánu a podporou výstavby sociálních bytů. Odstraněním byrokratických bariér vznikne větší konkurence i ve službách a sníží se ceny.

 

* Pokud by EU zastavila dotace pro ČR, tedy i pro Zlínský kraj, jak byste bez nich zajistili rozvoj regionu?

            Překvalifikováním rozpočtu poté, kdy si budeme jisti, že jiné kraje mají stejné podmínky.

 

* Jak zvýšíte počet míst v domovech důchodců?

            Patrové postele nebudeme zavádět... Za prvé podporujeme udržení starších lidí v domácím prostředí podporou pečovatelských služeb. Za druhé chceme podporovat domy s pečovatelskou službou. Domovy důchodců chceme jen pro nemohoucí.

 

* Plánujete snížit počet úředníků na krajském úřadě a zjednodušit současnou byrokracii?

            Chci systémově zprůhlednit administrativu, důsledkem čehož dochází ke snížení byrokracie a počtu úředníků.

 

* Mnoha obyvatelům je funkce hejtmana vzdálená. Co uděláte pro to, abyste se jim v případě zvolení přiblížil a přesně věděli, co máte na starost?

            Zprůhledněním úřadu dochází k jeho otevření, tedy občan získá přehled o práci hejtmana.

 

* Jak přimějete obyvatele, aby šli k volbám?

            Věřím, že má kandidatura jim vnukne myšlenku jít k volbám, protože teď to stojí za to.

 

* Co uděláte pro to, abya) byla dokončena druhá část otrokovického obchvatu? b) přišla na pořad dne neustále odkládaná stavba obchvatu Kunovic a začala se tak řešit katastrofální dopravní situace při průjezdu městem? c) aby byla dostavěna silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím?

            Pro všechny platí jediné OE budu jednat, lobovat a pomáhat při přípravě podkladů a území.

 

* Jaké řešení podporujete v případě diskutované silniční křižovatky u Bezměrova, na které zemřelo během loňského roku při nehodách hned několik řidičů?

            Zatím žádné.

 

* Co uděláte pro to, aby z krajských nemocnic neodcházel personál do jiných zdravotnických zařízení?

            Chci toho dosáhnout ekonomickou stabilizací nemocnic.

 

* Zajistíte, aby byla alespoň v krajském městě nepřetržité zubní pohotovost?

            Dle názoru odborníků musí být zajištěna služba od sedmi do 22 hodin.

 

* Co uděláte pro zachování všech současných porodnic ve Zlínském kraji?

            Především budeme podporovat rodiny, aby měly odvahu mít děti.

 

* Jak zajistíte vylepšení technického vybavení v krajské nemocnici?

            Tak, aby péče v našem kraji měla srovnatelnou úroveň s ostatními dobrými zařízeními v ČR.

 

* Zajistíte v kraji stálou leteckou záchrannou službu?

            Až po dohodě s touto službou v Olomouci a Ostravě.

 

* Které školy zřizované krajem by se měly sloučit?

            Takové, které nepotlačí funkce jednotlivých oborů.

 

* Jaké by měly vzniknout nové obory a které by se měly omezit?

            Omezit by se měly především nepotřebné a v životě neuplatnitelné obory, především ty na vysokých školách.

 

* Co uděláte pro to, aby neodcházeli čerství vysokoškoláci z regionu například do Prahy?

            Lze to jedině podporou průmyslu v regionu. Nezaměstnatelným vysokoškolákům pak nabídneme rekvalifikaci v oborech, i učňovských, o které zaměstnavatelé mají zájem.

 

Zlínský kraj: rozmanitost Co vás napadne jako první, když se řekne a) Slovácko, b) Haná, c) Valašsko, d) Zlínsko?

To, že Zlínsko mezi první tři nepatří. Co nebo kdo podle vás nejvíce vystihuje Zlínský kraj? Zažitý pojem - kraj rozmanitý.